Zasakování odpadních vod na vašem pozemku je možné pouze s odborným posudkem

Zasakování odpadních vod z domácností je možné, ovšem až poté, co dojde k jejich řádnému přečištění. Jak takové čištění vody probíhá a co dalšího musí být při vsakování splaškové vody na pozemku dodrženo? Nezapomeňte na stavební projekt a hydrogeologický posudek.

Zasakování odpadních vod na pozemku? Až po řádném vyčištění v čistírně nebo septiku

Aby bylo možné zasakování odpadních vod praktikovat na vašem pozemku, musí splašková voda nejprve podstoupit proces čištění. K tomu lze využít buď domácí čistírnu odpadních vod, popřípadě tříkomorový septik se zemním bio filtrem. Nenechte se ovšem mýlit, čištění odpadní vody je teprve prvním krokem v celém procesu.

Pozor na přesné dodržování vsakování odpadní vody na pozemku

Parametry a jasně stanová pravidla má totiž také to, jak se má voda na pozemku správně vsáknout. Kromě toho, že musí přesně odpovídat zákonným parametrům zbytkového znečištění, musí být zasakována podle pravidel. Ta stanoví, že zasakování musí probíhat minimálně jeden metr nad nejvyšší úrovní hladiny podzemní vody v tomto bodě.

Hydrogeologický posudek a stavební projekt pro dané úřady

Do třetice je nutné nechat si vypracovat také vyjádření osoby s odbornou způsobilosti v oboru hydrogeologie, tedy takzvaný hydrogeologický posudek. Ten důkladně rozebere geologické složení půdy na daném pozemku, teoreticky i prakticky, a navrhne nejlepší řešení toho, jak by měla být odpadní voda v lokalitě vsakována. Takový posudek předložíte společně se stavebním projektem danému úřadu.

Pokud si přejete, aby na pozemku u vašeho rodinného domu nebo chalupy docházelo k zasakování odpadních vod, je to rozhodně možné. Ovšem jen v případě, že dodržíte veškerá daná pravidla. Voda musí být nejprve přečištěna a až následně smí být vsakována do půdy.

Nejnovější články

OmegaMarine recenze a zkušenost. Kde se vše dočtete?

Pokud kupujete doplňky stravy, jistě byste chtěli předem znát, zda opravdu fungují. Sice nejde o léky, přesto mají být prospěšné zdraví. A mají být...

Další články autora